De graven van Vlaanderen (861-1384).

Terwijl er over de Bourgondiërs geregeld studies verschijnen, is dat voor de graven van Vlaanderen helaas niet het geval. Ze staan ook amper vermeld in overzichtswerken van onze geschiedenis. Dat is bijzonder jammer, want hun geschiedenis is minstens even interessant als die van de Bourgondische hertogen. De Maesschalck legt dan ook een minder gekend stukje geschiedenis bloot. Hij doet dat in een onderhoudende stijl in wat gerust een referentiewerk genoemd mag worden. Naar deze studie zal in de komende 2 decennia geregeld verwezen worden. Het boek is buitengewoon mooi van illustraties voorzien. Kortom: een feest voor al wie geboeid is door de geschiedenis van het Vlaamse graafschap en van Vlaanderen tout court. (JG)

E. DE MAESSCHALCK, De graven van Vlaanderen (861-1384)., Leuven (Davidsfonds), 2012
69,95 EUR