Limburgs etymologisch woordenboek - Brabants etymologisch woordenboek.

Bij het Davidsfonds verschenen twee zeer interessante boeken in verband met de dialectstudie. Deze boeken beschrijven de herkomst van woorden enerzijds in de beide Limburgen, anderzijds in het oude hertogdom Brabant. Samen met het Vlaams zijn dat de belangrijkste dialectgroepen in Vlaanderen. Debrabandere opent zijn boeken met een verklaring vaneen reeks technische taalkundige begrippen die de lezer nodig heeft om de etymologische verklaring van de woorden te begrijpen. Daarna volgt een bijzonder uitgebreide bibliografie met zowat alle dialectwoordenboeken uit de betrokken regio. Ten slotte is er het eigenlijke woordenboek: duizenden typisch Limburgse of Brabantse woorden die men poogt te verklaren. Hat gaat om zeer belangrijke naslagwerken die inde bibliotheek van elke geïnteresseerde thuishoren. (JG)

F. DEBRABANDERE, Limburgs etymologisch woordenboek - Brabants etymologisch woordenboek., Leuven (Davidsfonds), 2011
39,95 EUR