Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding.

Het museum voor oude kerkelijke kunst en cultuur is eindelijk geopend: Parcum in Leuven. De eerste tentoonstelling behandelde reeds een bijzonder thema: de wereld van de beslotenheid van kloosters, abdijen en kluizen en vooral van de spiritualiteit en de mystiek die er een belangrijke rol in spelen. Voorwaar geen populair thema. Diverse wetenschappers belichten tal van facetten die aan dit leven in afzondering verbonden zijn: de cel, het dagelijks leven, de speciale vormen van boetedoening, de bijzondere kunstvormen die er zich ontwikkelden en dies meer. De auteurs hebben ervoor geopteerd om de oude kunst in dialoog te laten treden met eigentijdse kunstenaars. Ik ben er niet uit of dit nu een meerwaarde is, maar sommige werken zijn wel openbaringen. Het meest tot de verbeelding spreekt de oude kunst. (ES)

L. KUSTERS E.A., Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding., Antwerpen (Davidsfonds), 2017
39,99 EUR