Pieter Bruegel. Ongezien!

Ik heb ze gezien: de Bruegeltentoonstelling in Antwerpen. Een prachtige verzameling van etsen van Bruegel, naast de pas ontdekte tekening van Bruegel door de auteur van dit boek. Dit boek bestudeert uitvoerig de etsen. Sellink doet dat op een nuchtere manier, want over Bruegel wordt heel wat gefantaseerd. Vandaar dat deze studie zo waardevol is. Omdat in het museum waar de tentoonstelling doorging (Mayer-Vandenbergh) ook de Dulle Griet en de Twaalf Spreuken hangen, gaat ook daar veel aandacht naar uit. Het eerste schilderij is onlangs nog maar pas volledig wetenschappelijk-technisch bestudeert. We genieten nu van de vruchten van dat onderzoek. Alle illustraties zijn voortreffelijk weergegeven.

M. SELLINK E.A., Pieter Bruegel. Ongezien!, Leuven (Davidsfonds), 2012
34,5 EUR