Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.

Het lijkt erop dat Raoul Bauer bij het Davidsfonds zijn mooiste boek heeft laten verschijnen. Een integraal overzicht over Karel de Grote. Bauer beperkt zich niet uitsluitend tot de historie, maar ook tot de legendevorming na diens overlijden en de stichting van de Karolingische dynastie. Bauer geeft een overzicht van alles wat over de keizer gekend is: zijn politieke daden, zijn religieuze inmenging en zijn gewelddadige kerstening van de Saxen. Zelfs zijn privé-leven komt aan bod. Maar Karel is gekend als een culturele doorbraak: de Karolingische renaissance. Speciale aandacht gaat uit naar de kunst van het boek. Het is een lijvig geworden dat bovendien schitterend geïllustreerd is. Een pluim voor het Davidsfonds! (JG)

R. BAUER, Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden., Leuven (Davidsfonds), 2013
62,5 EUR