De Franken en het christendom (550-850).

Veel origineel onderzoek mag men doorgaans niet verwachten in de boeken van kerkhistoricus Pierre Trouillez, maar het is een goede syntheticus. Net zoals Raoul Bauer brengt hij nieuwere inzichten op een vlotte manier bij een breed publiek. Trouillez doorprikt de boodschappen die we lezen in de heiligenlevens. Voor de Frankische vorsten is de band met de kerk eerder een politieke dan een religieuze zaak. Interessant is ook dat er heel veel aandacht uitgaat naar wat er in onze regio gebeurt in het Frankische tijdperk. Heel vaak beperkt men zich tot Frankrijk of Duitsland (om in die anachronistische termen te spreken). Als degelijk vulgariserend overzicht mag dit werk niet ontbreken in de kast van de historisch geïnteresseerde lezer. (ES)

P. TROUILLEZ, De Franken en het christendom (550-850)., Leuven (Davidsfonds), 2016
24,99 EUR