Kwezeltjes dansen niet. Kwezels en devote gemeenschappen in Vlaanderen in de 17de-18de eeuw.

Kwezels of klopjes hebben een bijzonder negatieve reputatie. Het gaat om marginaal devote vrouwen aan de rand van het christendom … Niets is minder waar. Net omwille van die negatieve reputatie hebben ze weinig aandacht gekregen van historici. Het is dan ook bijzonder lovenswaardig dat Nuyttens er een hele studie heeft aangewijd. Ondanks het feit dat het fenomeen tot op de dag van vandaag bestaat (en dat haast vanaf het begin van het christendom) beperkt de schrijver zich tot de 17de en de 18de eeuw. We leren enorm veel bij. Onder meer dat er ook mannelijke kwezels waren, hoe ze toch enigszins gestructureerd waren en met elkaar in contact bleven, hoe ze vaak verdacht werden van ketterij, hoe ze zich soms inzetten voor onderwijs. Werkelijk een boeiende en weinig gekende geschiedenis. Opwindende illustraties moet de lezer niet verwachten. Door net in de marge te leven (en in armoede) hebben ze geen geld besteed aan kunstwerken. (ES)

M. NUYTTENS, Kwezeltjes dansen niet. Kwezels en devote gemeenschappen in Vlaanderen in de 17de-18de eeuw., Leuven (Davidsfonds), 2013
27,5 EUR