Clovis in de schaduw van twee vrouwen (ca. 466-511).

Voor de ontwikkeling van het christendom in het Westen speelt Clovis een belangrijke rol. Wellicht minder dan hem van oorsprong wordt toegedicht, maar desalniettemin … De doop van Clovis door Remigius van Reims op aanstichten van zijn echtgenote was obligate kost in de geschiedenishandboeken. Maar meer gaven die boeken doorgaans niet mee. Vandaar dat Bauers boek best interessant is. Hij gaat op zoek naar het leven en de betekenis van Clovis. Daar de gegevens schaars zijn, moet Bauer zich vooral toespitsen op de culturele geschiedenis van die periode. Clovis wordt gezien binnen een breed tijdsgewricht. Zo staat hij ruim stil bij wie de Germanen eigenlijk waren. Bauer geeft blijk van een grote belezenheid (eerder dan van oorspronkelijke inzichten). Zijn grootste verdienste is zijn synthetiserende kracht en zijn vlotte pen die het hele verhaal voor een groot publiek toegankelijk maakt. Het boek is daarnaast heel mooi geïllustreerd met relevant beeldmateriaal. (ES)

R. BAUER, Clovis in de schaduw van twee vrouwen (ca. 466-511)., Antwerpen (Davidsfonds), 2016
27,5 EUR