En de mens schiep God. De wereld in de dagen van Jezus.

Een provocerende titel die meteen om een verklaring vraagt. In de eerste eeuw na Christus wendden wereldlijke machthebbers religie aan om hun macht uit te breiden of te consolideren (niet in het minste de Romeinse keizers). Maar niet alleen de Romeinse keizers. O’Grady toont ons een geheel onbekende wereld waarin dat tegelijkertijd gebeurde: China bijvoorbeeld, of wat nu het Midden-Oosten heet. Tegelijkertijd wordt de schrijfster geïntrigeerd door de vraag waarom het christendom de enige religie is die al die andere godsdiensten overleefde. Terecht besteedt ze daarbij alle aandacht aan Paulus. Zonder Paulus wellicht nooit zo een snelle verbreiding van het christendom. Maar haar eerste stelling gaat dan niet langer op, want de vermenging van wereldijke macht en christendom grijpt pas in de vierde eeuw plaats. Wie echt op zoek gaat naar wetenschap omtrent deze kwestie, vertrouwt liever op andere auteurs, waaronder Peter Brown. O’Grady levert wel interessante inzichten in de wirwar van godsdiensten ten tijde van Jezus en dat is opzienbarend. (EN)

S. O’GRADY, En de mens schiep God. De wereld in de dagen van Jezus., Leuven (Davidsfonds), 2013
22,5 EUR