De laatste dagen van Jezus. Wat echt gebeurde.

De laatste dagen van Jezus hebben eeuwenlang studie en meditatie uitgelokt. En terecht beide. Evans en Wright pogen historisch-kritisch te achterhalen wat Jezus overkomen is vanaf zijn gevangenneming. Craig onderzoekt al het beschikbare bronnenmateriaal tot en met de dood van Jezus. Voorlopig is dit me dunkt zowat het beste boekje dat er op dat vlak bestaat. Het is immers nog wachten op de doorgedreven studie van John P. Meier over het levenseinde van Jezus. Tom Wright bestudeert dan verder de verrijzenis. Een merkwaardig interessant hoofdstukje. Wright kan niet geloven dat de verrijzenis uitgevonden kan zijn door de vroege christenen: daarvoor is die opvatting veel te origineel. Er is namelijk geen enkel precedent in de toenmalige cultuur. Beide auteurs schrijven zeer onderhoudend en origineel. Aangeraden! (JG)

C. EVANS E.A., De laatste dagen van Jezus. Wat echt gebeurde., Kampen (Kok), 2010
19,9 EUR