Het leliedal.

Wie weet nog dat Thomas a Kempis na Ruusbroec een van de meest verspreide auteurs uit de Nederlanden is? En iedereen kent de Navolging van Christus, maar wie kent dit tractaat? Het is dan ook buitengewoon dat uitgeverij Kampen dit heeft uitgegeven. Het is een verzameling van kleine tips om christelijk te leven, volledig in de traditie van de Moderne Traditie. Het is verrassend eigentijds. Thomas a Kempis gaat dan ook naar de kern van het christelijk leven en slaagt de contingente dingen over. Vandaar dat het tractaat nog steeds ‘actueel’ is. De uitgave is heel verzorgd. Het is echt mooi uitgegeven, met een rustige bladspiegel. De tekst wordt ook goed toegelicht door de vertaler waar dat nodig blijkt. (HG)

T. A KEMPIS, Het leliedal., Kampen (Kok), 2010
15,9 EUR