Liegen en leugens.

Bij Damon zijn inmiddels al een tiental werken van Augustinus uitgegeven. Volledigheid zal allicht niet nagestreefd worden, want Augustinus heeft duizenden pagina’s geschreven of laten optekenen. Dit traktaatje is een van zijn minder bekende. Het toont aan dat Augustinus zich inderdaad niet alleen boog over grote theologische kwesties, maar ook over alledaagse dingen. Niet voor niks wordt hij ook de grote zielzorger genoemd. In dit boekje zijn twee traktaatjes over dat thema van hem verzameld. Grosso modo onderscheidt hij acht types van leugens, de ene al wat zwaarder dan de andere. Realistisch als hij is, vormen leugentjes om bestwil of leugens die een leven redden weinig problemen. Hij wordt daarin gesteund door tal van Bijbelpassages. Deze reeks van Augustinusuitgaven is ronduit voorbeeldig. Niet alleen de vertaling is in orde, maar ook de uitgebreide inleiding die het werk volledig situeert. (EN)

A. AUGUSTINUS, Liegen en leugens., Budel (Damon), 2010
18,9 EUR