Over vriendschap.

Wil Derkse heeft geen windeieren gekregen voor zijn boekje Een levensregel voor beginners. In dat boekje past hij de regel van Benedictus toe op het alledaagse leven. In dit boekje stapt hij opnieuw in een oude traditie, die van de vriendschap. ‘Een leven zonder vriendschap is geen menselijk leven’, zei Aristoteles. En ook Cicero wijdde er een beroemd tractaat aan. Het gaat om een oude deugd, die elke dag opnieuw moet uitgevonden worden. In dit boekje biedt Derkse een bloemlezing uit beroemde tractaten en beschrijft hij enkele beroemde vriendschappen uit de geschiedenis, zoals die tussen Erasmus en Thomas More of tussen Lewis en Tolkien. Ook in het religieuze leven speelt vriendschap een belangrijke rol. Verwondert het dat het boekje leest als een trein? (EN)

W. DERKSE, Over vriendschap., Tielt (Lannoo), 2010
14,95 EUR