Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in Sein und Zeit.

Heideggers opus magnum is en blijft Zijn en Tijd uit 1927. Het is werkelijk een boek dat de gang van zaken in de filosofie in de 20ste eeuw het sterkst heeft beïnvloed. Tot op de dag van vandaag blijft het een boek voor ingewijden. De doorsnee sterveling is dan ook meer gediend met een boek als dit dan met het origineel. Heeffer biedt een toegankelijker toegang tot Heidegger. Centraal staat het concept van de subjectiviteit. Heidegger biedt eigenlijk een totale deconstructie van het subject (tegen Kant) opdat de dingen weer zichzelf kunnen zijn. Heeffeer is in zijn opzet geslaagd en biedt een leesbaar alternatief voor het origineel, maar hij zou nog beter in zijn opzet geslaagd zijn, mocht hij een degelijk register in het boek hebben gepubliceerd, zeker in een academisch studiewerk als dit. (EN)

P. HEEFFER, Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in Sein und Zeit., Nijmegen (Vantilt), 2010
24,95 EUR