Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek.

De Bruijne is een protestantse hoogleraar ethiek. Naar oude gewoonte bestaan in Nederland inaugurale redevoeringen die uitgegeven worden. Dit is er zo eentje. Meestal bevatten die een mooie status quaestionis van een of ander probleem, in dit geval de relatie tussen christelijke ethiek en hedendaagse cultuur. Meer en meer komen die haaks op elkaar te staan. Religie moet steeds meer plaats ruimen voor spiritualiteit, maar is er in die spiritualiteit nog ruimte voor ethiek? De Bruijne tracht origineel te zijn door ethiek te integreren in de spiritualiteit via de esthetiek. Hij doet daarvoor een beroep op theologen als Jonathan Edwards en Oliver O’Donavon. In deze ethiek is weinig ruimte voor verboden en geboden, maar wel voor de ontdekking van ‘wat past’. (ES)

A. DE BRUIJNE, Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek., Kampen (Kok), 2010
13,5 EUR