En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900.

De psalmen blijven eeuwenlang inspireren en dat zal nooit ophouden. Geen wonder dat dichters gefascineerd worden door psalmen: de psalmisten zijn zelf dichters. Hoeveel dichters hebben trouwens geen berijmde psalmen uit het hoofd moeten leren. Voor de eerste keer krijgen we in het Nederlands een verzameling van gedichten over psalmen. Geen grote namen ontbreken: Kopland, Vroman, Oosterhuis, Gerlach, Nijhoff ja zelfs Ramsi Nasr. De mooie bundel bevat… 150 gedichten. Wat jammer is, is dat een register ontbreekt. Het boek heeft noch een register op dichters, noch eentje op psalmnummers. Het zou toch boeiend zijn om meteen gedichten terug te vinden die naar bepaalde psalmen verwijzen! (JG)

J. DE BRAS E.A., En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900., Kampen (Kok), 2010
16,9 EUR