Historiën.

Vincent Hunink heeft een uitgebreid palmares van vertalingen op zijn conto. Daar voegt hij nu de Historiae van Tacitus aan toe. In dit boek bespreekt de Romeinse historicus de onzekere en onstabiele toestand in het Romeinse Rijk na de val van Nero in 69. De ene keizer verdringt zich na de andere en de ene burgeroorlog volgt de andere op. Typisch voor deze geschiedschrijving is de morele inmenging van de auteur. Hij verbergt zijn verontwaardiging op geen enkele bladzijde. Voor de Lage Landen is dit boek heel belangrijk want er zijn twee hoofdstukken gewijd aan de opstand van de Bataven. Hunink heeft de vertaling voorzien van een degelijke inleiding en van een verantwoording bij de vertaling. Helaas bevat het boek geen register om dingen meteen terug te vinden in het boek. (HG)

TACITUS, Historiën., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2010
29,95 EUR