Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer.

Er zijn weinig boeken uit die de geschiedenis van de filosofie dermate hebben beïnvloed als Kants kritiek van de zuivere rede. Door dat boek ligt Kant samen met Descartes aan de grondslag van het moderne subject en van de moderne manier van aan wetenschap doen. Net dat boek heeft de autonomie van wetenschap en rede ten opzichte van religie bespoedigt. Eenvoudig is dat werk niet! Tot op de dag van vandaag lokt het talloze interpretaties uit. De Kritiek zelf verscheen verleden jaar in een uitzonderlijke goede editie bij uitgeverij Boom. Het is op die uitgave dat deze leeswijzer tot stand is gekomen. Niets is zo interessant als het origineel, maar in dit geval is een leeswijzer een behulpzaam instrument. De Boer neemt de lezer goed bij de hand in het labyrint dat Kant heeft opgetrokken. (EVN)

K. DE BOER, Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer., Amsterdam (Boom), 2010
14,9 EUR