Ilias. Wrok in Troje.

Voor relatief weinig geld (!) koopt men de allernieuwste vertaling van de Ilias door Vlaanderens bekendste vertaler, Patrick Lateur. Hij heeft er jaren aan gewerkt en het resultaat is navenant uitgegeven. Wat deze vertaling echt boven de rest doet afsteken (zonder aan de rest evenwel afbreuk te doen) is dat Lateur geopteerd heeft voor een jambische vertaling, omdat het Nederlands jambisch is. Geen prozavertaling en geen hexameters (zoals het origineel). Voor Lateur is Grieks Grieks en Nederlands en Nederlands. Dat is voorwaar een gewaagde opzet in het wereldje van vertalers dat er gewoonlijk prat op gaat om zo dicht mogelijk bij het origineel aan te sluiten! De prachtige uitgave is verder voorzien van een zeer uitgebreide uitleiding, alsook een degelijk becommentarieerd register. Een voorbeeldige uitgave, een must voor de liefhebbers van literatuur. (ES)

HOMEROS, Ilias. Wrok in Troje., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2010
32,5 EUR