Heeft de Kerk zichzelf overleefd? Beschouwing over de rol van de Kerk in de moderne samenleving.

Er wordt nogal wat af gespeculeerd over de Kerk; vaak – zoals in dit geval – door godsdienstsociologen. Maar Dekker is geen gewone godsdienstsocioloog me dunkt. Hij ziet duidelijk dat de Kerk als instelling scherp onder vuur ligt en dat die zich moet terugtrekken achter de religie, wil ze het christendom een dienst bewijzen. De huidige kerkelijke instellingen zijn bezig zichzelf te overleven en worden dikwijls overbodig. Ze zijn haast nauwelijks te onderscheiden van andere instellingen. Maar doet dat goed voor het geloof? Dekker is duidelijk: er is een onderscheid tussen de Kerk en de geloofsgemeenschap. Ze kunnen niet gescheiden worden van elkaar, maar moeten wel meer apart opereren wil de godsdienst niet ten onder gaan met de instelling. (EVN)

G. DEKKER, Heeft de Kerk zichzelf overleefd? Beschouwing over de rol van de Kerk in de moderne samenleving., Zoetermeer (Meinema), 2010
19,9 EUR