<p>Zoetermeer</p> <p>Uitgeverij Meinema maakt sinds 1989 deel uit van Boekencentrum uitgevers en publiceert jaarlijks circa 40 titels voor de brede markt van religie, theologie en filosofie. Uitgeverij Meinema is uitgever van bekende auteurs als Willem Barnard, Esther de Boer, Eugen Drewermann, C.J. den Heyer, Carel ter Linden en Pieter W. van der Horst. Moderne theologie, spiritualiteit, zingeving en liturgie zijn belangrijke aandachtsvelden binnen het fonds van Meinema.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.uitgeverijmeinema.nl/>webstek</a>)</p>

Uitg_Meinema (42)

Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving.

Er zijn. Keltisch-christelijk geloven.

Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt.

God houdt wel van een geintje. Een kleine theologie van de humor.

Oostelijk Duitsland. Land van Luther, Goethe en Bach.

Wat eet je op een begrafenis? Culinaire troost.

Paulus en de rest. Van farizeeër tot profeet van Jezus.

Van Rome naar Mekka. Een fietstocht als brug tussen culturen en religie.

Kerken, kapellen en kathedralen. Beeldgids voor de vakantieganger.

Van hunnebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland.

Heeft de Kerk zichzelf overleefd? Beschouwing over de rol van de Kerk in de moderne samenleving.

Inspirerend Rome. Reisgids voor de bewuste bezoeker.

Is God terug?

Leren geloven met Bonhoeffer. Teksten en commentaar.

Jezus, de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus.

Marcella van Rome

De omstreden bronnen van de Islam

Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960.

Handboek religie in Nederland.

Lucas, acta. Jezus’ passie.

God doet recht. Eschatologie als christologie.

De ziel gaat te voet. Met Franciscus naar Assisi.

Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?

Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld?

De Bijbel vertaald

Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming

Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetue en Felicitas en drie preken van Augustinus, Ad fontes

God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld

Kierkegaard on Becoming and Being a Christian, Studies in Reformed Theology, Supplements, 3

Paula in Palestina. Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christen

Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur

Eeuwig geluk, Ad fontes