Paula in Palestina. Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christen

Hieronymus schreef kort na het jaar 400 het verhaal van de steenrijke christin Paula die plots besloot om een bedevaart te ondernemen naar Palestina. Na die bedevaart bleef ze in Palestina en stichtte ze er het eerste vrouwenklooster in de geschiedenis te Bethlehem. De Ad Fontes reeks garandeert kwaliteit: degelijke inleiding en voetnoten, kwaliteitsvolle tekstuitgave - en vertaling. Dit is inmiddels het derde deeltje uit de reeks. Eerder verschenen reeds het Thomasevangelie en een martelaarsverhaal en drie preken van Augustinus. (HV)
ISBN 90 211 4107 8

P.W. VAN DER HORST, Paula in Palestina. Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christen, Zoetermeer (Ad fontes/Meinema), 2006
16,5 EUR