Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetue en Felicitas en drie preken van Augustinus, Ad fontes

Van Augustinus zouden meer dan 5000 preken bewaard moeten gebleven zijn, maar in werkelijkheid gaat het slechts om iets meer dan 500. De tand des tijds… Gelukkig verschijnt er tegenwoordig van deze misschien wel belangrijkste kerkvader heel wat in het Nederlands. Neem nu deze 3 preken over het martelaarschap, dat een centrale plaats innam in het christendom van de eerste vier eeuwen. De preken behandelen de martelaarsakten van 2 martelaressen uit het begin van de 3de eeuw. Die werden alle in het Latijn en het Nederlands opgenomen in deze uitgave. Een voorbeeldige uitgave, doch met iets te weinig voetnoten naar mijn gevoel. Gelukkig wordt een en ander gecompenseerd door de inleiding. (ES)
ISBN 90 211 4037 3

A. AUGUSTINUS, Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetue en Felicitas en drie preken van Augustinus, Ad fontes, Zoetermeer (Meinema), 2004
14,5 EUR