28.05.2007 (31)

Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders

Een waardig bestaan. Over dierenrechten

Waar heb ik dit aan verdiend? Omgaan met leed en verdriet

Gebeden uit de stilte

Hebreeën

_200 jaar dichters, denkers en durvers

Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek

De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit het Johannesevangelie

Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming

De afscheidsrede van Jezus. Een uitleg van Johannes 13-17

Leven ondanks dood: het passieverhaal volgens Johannes

Commentaar op het Hooglied

Christoforus, de legende van een heilige

Religie. Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw

Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief

De kaarsenkroon van de Sint Walburgiskerk. Een Jeruzalemluchter als wegwijzer

De apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen

Religie in de democratie

Langs de mysterieuze grenzen van het leven

Ezechiël - Daniël, Gaan in het spoor van het Oude Testament

De charismatische beweging, Serie Wegwijs Stromingen

Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312)

Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur

Het verboden Judas-evangelie en de schat van Carchemish

Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetue en Felicitas en drie preken van Augustinus, Ad fontes

God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld

Het land der katharen. Een historische reisgids

Wie is wie in de mystiek?

De hemel begint in jezelf. De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag

Pelgrimeren naar de Morendoder. Onderweg naar Jacobus van Compostela

Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap