De charismatische beweging, Serie Wegwijs Stromingen

De reeks Wegwijs Stromingen geniet een uitstekende reputatie. Haar bedoeling is om zakelijke en betrouwbare informatie te geven over religieuze stromingen en bewegingen. In de reeks zijn al meer dan 20 titels verschenen. De charismatische beweging is een zeer bekende christelijke familie, zowel binnen de katholieke, de protestantse als de orthodoxe kerken. Zoals gebruikelijk in deze reeks wordt een beknopt, maar integraal beeld geschetst van de geschiedenis en de opvattingen. Binnen het onderdeel over de katholieke charismatici wordt veel aandacht besteed aan de rol van kardinaal Suenens en zijn betekenis voor de officiële erkenning van de beweging door Rome. (NN)
ISBN 90 435 1326 1

K. BLEI, De charismatische beweging, Serie Wegwijs Stromingen, Kampen (Kok), 2006
16,9 EUR