Waar heb ik dit aan verdiend? Omgaan met leed en verdriet

In geval van lijden en tegenslag is de vraag: "Waar heb ik dat aan verdiend?" niet uit de lucht gegrepen. Ze komt vaak terug. Zeker voor ernstige christenen en degelijke gelovigen gaat het om een pertinente vraag waar nog een theologisch aspect aan vast zit: "Waarom laat God dat toe?" Grün tracht met enkele gedachten in dit boek dat eindeloos mysterie van het kwaad niet op te lossen - het zou tevergeefs zijn - maar hij tracht wel wat troost te bieden in zijn functie van pastorale begeleider. Wat hem siert is dat hij zeer diep ingaat op de spirituele en theologische betekenis van het lijden. Natuurlijk gaat hij ook dit keer weer psychologisch te werk, maar de theologie blijft prominent aanwezig, bijvoorbeeld in een verbazingwekkend stukje over het lijden van de mystici. (ES)
ISBN 978 90 599 5051 1

A. GR√úN, Waar heb ik dit aan verdiend? Omgaan met leed en verdriet, Tielt (Lannoo), 2007
14,95 EUR