Commentaar op het Hooglied

Eindelijk! Een actuele vertaling van een van de meest fascinerende spirituele traktaten van de geschiedenis. Paul Verdeyen vertaalde Willems commentaar op het Hooglied. Dat boekje heeft hij geschreven toen hij samen met Bernardus van Clairvaux op een ziekbed lag. Daarmee ligt Willem mee aan de basis van de zogenaamde minnemystiek in het Westen. Dit boekje - samen met Bernardus' preken op het Hooglied - is van grote invloed geweest op de latere Westerse mystiek: Hadewijch, Beatrijs, Ruusbroec … Wat ik jammer vindt is dat Verdeyen wat schaars is gebleven met commentaar en inleiding. Natuurlijk wil hij de tekst zelf laten spreken, maar het gaat per slot van rekening toch om een tekst uit een andere cultuurperiode. (NN)
ISBN 978 90 317 2466 6

W. VAN SINT-THIERRY, Commentaar op het Hooglied, Averbode (Averbode), 2007