Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief

Eerder zelden verschijnen in het Nederlands referentiewerken, maar dit boek - bescheiden qua omvang voor een referentieboek - is er zeker een van. Een integraal overzicht van de geschiedenis van de godsdienstpsychologie dat een accuraat en volledig up-to-date standaardwerk is. Zelfs voor niet-ingewijden leest dit boek als een fascinerende cultuurgeschiedenis. Maar bovenal: heel wat mythes en gemeenplaatsen worden onderuit gehaald en vervangen door een meer precieze toedracht. Eens te meer blijkt dat de werkelijkheid veel fascinerender is dan de mythe. Zo blijkt de godsdienstpsychologie de moeder van de psychologie tout court te zijn. Zo blijkt de psychoanalyse aan de grondslag te liggen van het stellen van de wezenlijke vragen op het vlak van de godsdienstpsychologie. Zo blijkt de bescheiden Leuvense prof. Hutsebaut baanbrekend werk verzet te hebben enzovoort… Werkelijk een aanrader. (JG)
ISBN 978 90 8506 369 8

P. VANDERMEERSCH & H. WESTERINK, Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam (Boom), 2007
31,5 EUR