Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming

De vraag of religie nog steeds een plaats mag krijgen in het algemeen onderwijs is niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland onderwerp van debat. Vooral nu de 21ste eeuw is ingezet met een hele reeks van godsdienstig geweld, is het opnieuw onderwerp van debatten. In Amerika komt daar nog eens het element van darwinisme versus creationisme bij. Twee vragen staan centraal in dit boek: mag religie gegeven worden op school en zo ja, moet die een objectieve of normatieve insteek krijgen? Verschillende vooraanstaande (vooral) Nederlandse pedagogen en filosofen buigen zich over die vraag: Henk Vroom, Anton van Harskamp, Paul Cliteur… (ES)
ISBN 90 211 4110 8

S. MIEDEMA (RED.), Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming, Zoetermeer (Meinema), 2006
18,5 EUR