Religie in de democratie

Marcel Gauchet behoort tot de origineelste Franse denkers van dit ogenblik. Zijn hoofdwerk, De onttovering van de wereld: een politieke geschiedenis van de wereld, is de hele wereld rond gegaan. In dit essay reflecteert hij over de vraag hoe de democratie moet omgaan met de aanwezigheid van religie, ook in Frankrijk een actuele vraag! Het is de bedoeling van deze filosoof om de religie te herleiden tot een bepaald wereldbeeld, naast de andere wereldbeelden die in een democratie aanwezig zijn. De politiek moet neutraal zijn, maar aan de kant moet ze ook gevoed worden door ideeën. De religie mag dergelijke ideeën aanbieden zonder zich op te dringen. Gauchet plaatst zich daarmee volkomen in de lijn van het Franse laïcisme, maar niet van de goedkope soort. Alleen die bezetenheid door "neutraliteit" baart me zorgen bij die intelligente denker. (ES)
ISBN 90 8506 142 3

M. GAUCHET, Religie in de democratie, Amsterdam (SUN), 2007
17,5 EUR