Hebreeën

Het evangelische radioprogramma De Bijbel open loopt als meer dan dertig jaar op de Nederlandse radio. Het is een succesvolle reeks, waarvan de voordrachten geregeld worden uitgegeven in volledige exegetische naslagwerken. Zopas verscheen de brief aan de Hebreeën als de meest recente uitgave in de reeks. Het is een typische protestantse exegese: ze volgt de tekst op de voet, vers per vers… Bovendien gaat het om een zeer individualistische exegese: de persoonlijke geloofsvervolmaking aan de hand van de Bijbel staat centraal. Vandaar dat de auteur op het einde van elke perikoop enkele vragen geeft ter introspectie van de gelovige. (NN)
ISBN 978 90 435 1346 3

W.P. VAN DER AA, Hebreeën, Kampen (Kok),
22,5 EUR