Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312)

Weinige historische ordes uit de Middeleeuwen spreken meer tot de verbeelding dan de Tempeliers. Over hen bestaat dan ook heel wat meer mythologie dan geschiedschrijving. Constant duiken ze op in romans over middeleeuwse complotten en het bewaren van grote geheimen… Zoals het past, begint de auteur met het schetsen van het kader (het bronnenmateriaal en de stichting van de orde) om daarna te vernauwen tot de Nederlanden. In 1120 leggen immers negen ridders de kloostergeloften af om pelgrims die naar het Heilig Land reizen te beschermen tegen de Moren. In de Nederlanden heeft die orde ook een belangrijke rol gespeeld. Volgens Nuyttens waren die Nederlanden zelfs een draaischijf voor de orde op logistiek en financieel plan. Op het einde van het boek geeft hij een imposante lijst van hun bezittingen in de Nederlanden. "Helaas" is het boek niet geïllustreerd… (JG)
ISBN 978 90 811297 1 8

M. NUYTTENS, Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312), Leuven (Davidsfonds), 2007
24,95 EUR