Langs de mysterieuze grenzen van het leven

Het is echt onvoorstelbaar hoe de grenzen tussen geloof en wetenschap in onze dagen worden afgetast. Al gedurende een viertal jaren verschijnen er elk seizoen meerdere titels over. Dit exemplaar is geschreven door een emeritus hoogleraar in de dierkunde. Hij schrijft als een gelovige. Dit boek bundelt 9 reeds eerder verschenen artikels. Jan Lever opent met 2 essays over de verwondering die ook de Godsvraag oproept. Daarna wordt het wat "straffer": het scheppingsgeloof kan bevestigd worden door de wetenschap. In enkele daaropvolgende essays gaat hij daarom in op de verhouding tussen scheppingsgeloof en evolutietheorie. In een laatste deel wordt de link gelegd met de ethiek. Het is erg waardevol dat een wetenschapper en eens geen theoloog zich over de kwestie buigt, maar er zijn dan ook beperkingen: theologie is geen positieve wetenschap. (JG)
ISBN 90 259 5729 3

J. LEVER, Langs de mysterieuze grenzen van het leven, Kampen (Ten Have), 2007
17,9 EUR