Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap

Naast Augustinus behoort Sint-Thomas tot de grootste theologen aller tijden. Thomas lezen is bidden en studeren tegelijkertijd: de Bijbelvastheid, de finesse, de intelligentie … Thomas heeft het allemaal. Pas professor aan de universiteit van Parijs, onderricht hij er over de waarheid. De waarheid wordt gedefinieerd in de uiterst beroemde formule die stelt dat waarheid bestaat uit de overeenkomst van het verstand en het ding. De waarheid kan bij Thomas echter niet losgekoppeld worden van het goede en het schone: elementen die in de Moderniteit helemaal anders gezien worden. Te Velde levert een schitterende vertaling die geflankeerd wordt door uitgebreide bijdragen van specialisten terzake, die uitgebreide commentaren leveren op Thomas' traktaat. Een schitterend boek. (NN)
ISBN 90 5625 233 X

R. TE VELDE (RED.), Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap, Nijmegen (Valkhof Pers), 2006
17 EUR