<p>Nijmegen</p> Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek. Valkhof Pers werkt o.a. samen met het Katholiek Documentatie Centrum (in de zogeheten MemoReeks, een serie egodocumenten die verhalen uit het katholiek leven te boek stellen), het Titus Brandsma Instituut, en het Thijmgenootschap. Jaarlijks verschijnen er ca. dertig titels.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.valkhofpers.nl/>webstek</a>)</p>

Uitg_Valkhof (30)

Umbrië. In de voetsporen van Franciscus.

Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.

Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons.

Het verhaal van het altaar. Een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie.

De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus.

Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland.

Franciscus en de sultan. Mannen van vrede.

Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk.

Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit.

En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg.

Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin.

Titus Brandsma. De man achter de mythe.

Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.

Kwetsuren van de ziel. Religie en het moderne levensgevoel.

Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders

Pelgrimeren naar de Morendoder. Onderweg naar Jacobus van Compostela

Thomas van Aquino: Over waarheid, Annalen van het Thijmgenootschap

Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie

Eenvoudig verbonden. Bijdragen aan fransiscaanse milieuspiritualiteit

Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur

Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld, Publiekslezingen Theologische faculteit Tilburg

In vrijheid gebonden: 19de-eeuwse publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit

De weg van Dominicus: predikers in de schijnwerpers

Waar liefde vraagt, luistert God. Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus

Kunst en echt: spiritualiteit als meer dan menselijke constructie

Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht

Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering

Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-katholieke kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholiscisme in Nederland in de 19de eeuw

Verdwaalde seksen: over sperminators, metroseksuelen en autocopieën

Vonken uit de hemel: in gesprek met Teresa van Avila