Uitgeverij Valkhof Pers

Nijmegen

Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek. Valkhof Pers werkt o.a. samen met het Katholiek Documentatie Centrum (in de zogeheten MemoReeks, een serie egodocumenten die verhalen uit het katholiek leven te boek stellen), het Titus Brandsma Instituut, en het Thijmgenootschap. Jaarlijks verschijnen er ca. dertig titels.

(Overgenomen van de webstek)