Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering

We kennen allemaal Van Duinkerkens beroemde uitspraak: “Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek!” Het katholicisme is in opmars in Nederland en vandaar dit merkwaardige reflectieboek. De inhoud is inderdaad merkwaardig: de auteurs maken de balans op van wat het katholicisme nu precies is en wat er allemaal veranderd is. Interessant! (JG)

J. JACOBS (RED.), Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
160 blz. en