31.07.2004 (30)

De psalmen Davids (3 dln.)

Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring

De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen: oude voorstellingen en nieuwe ervaringen

Oase onderweg: geloven door ontmoetingen. Een getijdenboek

Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen

Unde malum? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek

Materieel christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa

Ieder zijn engel

Een jaar vol feesten. Oorsprong, geschiedenis en gebruiken van de belangrijkste jaarfeesten

Ludwig Wittgenstein. De biografie

De stille weg. Een ontmoeting

Naar Mokum: uitleg van Exodus 1-34

Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel: Lexicon

Is God dood? De zoektocht naar de kern van spiritualiteit

Pioniers van het Vlaamse expressionisme: Van den Berghe, Permeke, De Smet

Gedichten

De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746-1797)

Models of Holiness in Medieval Sermons (Textes et études du Moyen-âge, 5)

A Thirteenth-Century Textbook of Mystical Theology at the University of Paris (Dallas Medieval Texts and Translations, 4)

Levensbloesem. Roman

Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie

Anno Domini. Dagboeken 1978-1992

Een brief over tolerantie

De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed

Wijsheid uit de abdijen. 365 teksten voor elke dag van het jaar

Mijn België

Vier tragedies: Ajax, Meisjes uit Trachis, Elektra, Filoktetes

Johannes de Ziener

Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering

Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-katholieke kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholiscisme in Nederland in de 19de eeuw