De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed

Het protestantisme is hier lange tijd vrij sterk aanwezig geweest in de beginperiode van de Reformatie, bijvoorbeeld te Gent. Zó sterk dat ze de brandstapel konden gebruiken tegen katholieken. Decavele schetst een integraal beeld van de toestand in de Zuidelijke Nederlanden. Het is doodjammer dat er geen voetnoten in het boek voorkomen, maar de auteur schrijft vlot en uitnodigend. (ES)

J. DECAVELE, De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed, Leuven (Davidsfonds), 2004
310 blz. en 24,95 EUR