Ludwig Wittgenstein. De biografie

Monk schreef de eerste integrale biografie over Wittgenstein die nu in het Nederlands vertaald werd. Het is een prachtige biografie. De nadruk ligt echt we op het biografische, maar ook het filosofische blijft niet onderbelicht. We leren Wittgenstein als een immens, maar getormenteerd genie op tal van vlakken (veel depressies en zelfmoordpogingen). Voortreffelijk geschreven en uitstekend gedocumenteerd. (NN)

R. MONK, Ludwig Wittgenstein. De biografie, Amsterdam (Prometheus/Bert Bakker), 2004
637 blz. en