De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746-1797)

Net zoals nu, liet men vroeger ongeschikte personen toe tot de geestelijke stand omwille van het beperkte aanbod. Net zoals nu, veroorzaakte dat vroeger grootse problemen. Zuster Rosa Ubens is omstreeks 1770 zo een probleemgeval. De vele documenten die omtrent haar persoon bewaard gebleven zijn, gunnen ons een unieke blik op het eind 18de-eeuwse kloosterleven. Een zeer mooi geschreven boek over een zeer gekweld leven. (NN)

F. VANHOOF, De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746-1797), Leuven (Davidsfonds), 2004
157 blz. en 19,95 EUR