Unde malum? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek

Op de vraag naar de oorsprong van het kwaad heeft niet alleen het christendom proberen te antwoorden, maar ook het manicheïsme en het katharisme. De laatste twee worden dikwijls op een hoop gegooid, maar deze studie toont efficiënt aan dat dit net iets te voorbarig gebeurt. Fascinerend is de bevinding dat het manicheïsme geen twee goden kent (een van het goede en een van het kwade) zoals altijd beweerd wordt, maar een god van het goede en een principe van het kwade. (JG)

J. VAN SCHAIK, Unde malum? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek, Kampen (Ten Have), 2004
203 blz. en 26,25 EUR