Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel: Lexicon

De Bijbel heeft op elke taal een onmiskenbare invloed uitgeoefend, ook al is die invloed nu afgenomen. Het is heel lang geleden dat er nog een Nederlandstalig lexicon op de markt is gekomen waarin alle Bijbelse spreekwoorden en gezegden afkomstig uit de Bijbel zijn opgenomen. Vele uitdrukkingen zijn bekend, maar wat met een enakskind, een Jezabel, een Absalom… Let wel: het is een protestantse uitgave en dus moet men rekening met voor katholieke oren verouderd taalgebruik. (JG)

J. VAN DELDEN, Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel: Lexicon, Kampen (Kok), 2004
368 blz. en 24,9 EUR