De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen: oude voorstellingen en nieuwe ervaringen

Engelen mogen kerk en theologie dan al verlaten hebben, ze blijven populair, getuige de 2de druk van dit degelijke boek. De Graaff gaat echt diep in op het verschijnsel van de engelen en schetst hun geschiedenis in Bijbel en theologie. Hij doet dat voortreffelijk maar het is niet overal even makkelijk om te lezen… De Graaff betreurt overigens dat er zo weinig aandacht is voor de positie van engelen in de hedendaagse theologie omdat ze heel wat te bieden hebben, onder meer het geloof in de goddelijke voorzienigheid. (JG)

L.F. DE GRAAFF, De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen: oude voorstellingen en nieuwe ervaringen, Zoetermeer (Boekencentrum), 2004
251 blz. en 22,5 EUR