Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-katholieke kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholiscisme in Nederland in de 19de eeuw

Tegen een relatief erg lage prijs kan men een magistrale studie bekomen over kritische situatie waarin het katholicisme zich in de negentiende eeuw in Nederland bevond. Hoogtepunt was ongetwijfeld de herinvoering van de Roomse bisschoppelijke hiërarchie in 1853. De Cleresie, een in onmin met Rome levende groep katholieken, kwam daardoor in het gedrang. Door hun toenadering met de Oud-katholieke kerk konden ze min of meer overleven. (ES)

D.J. SCHOON, Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-katholieke kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholiscisme in Nederland in de 19de eeuw, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
901 blz. en 35 EUR