De stille weg. Een ontmoeting

Grün geeft zich in dit boekje bloot. Hij vertelt over zijn leven, maar vooral over zijn spirituele groei. In de marge treffen we heel interessante reflecties aan over de kerk, het leven als monnik, over Vaticanum II en over de rol van de filosofie in de spiritualiteit. Het is het meest persoonlijke boekje van Grün tot nog toe. (ES)

A. GR√úN, De stille weg. Een ontmoeting, Tielt/Kampen (Lannoo/Kok), 2004
118 blz. en