Models of Holiness in Medieval Sermons (Textes et études du Moyen-âge, 5)

Gezien onze webstek een van de meest geraadpleegde is op het gebied van Nederlandstalige boekbesprekingen mag af en toe wat gespecialiseerder leesvoer niet ontbreken. Dit is zo een studie van internationaal belang met betrekking tot middeleeuwse sermoenen, een onderwerp dat sterk in opmars is. Dit boek behandelt het thema van heiligheid in de preekliteratuur. Enkele boeiende bijdragen handelen over het ideaal van vrouwelijke heiligheid, het ideaal van mystieke heiligheid enzovoort. Alle bijdragen zijn in het Engels. (ES)

NN., Models of Holiness in Medieval Sermons (Textes et études du Moyen-âge, 5), Turnhout (Brepols), 2004
402 blz. en 44 EUR