Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie

Religie en opvoeding: het is geen vanzelfsprekende relatie meer. En gezien de toenemende detraditionalisering en pluralisering van de samenleving, wordt die band nog losser. Dit boek stelt een heleboel 19de- en 20ste-eeuwse denkers voor die nagedacht hebben over die band: van Rousseau tot Arendt. Vooral nu geniet dit onderwerp een hoge actualiteitswaarde, omdat er duchtig wordt nagedacht over de plaats van levensbeschouwelijk onderwijs (zelfs in het katholiek onderwijs). (JG)

H. VAN CROMBRUGGE & W. MEIJER (RED.), Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie, Tielt (Lannoo),
204 blz. en 29,95 EUR