Johannes de Ziener

Ze lopen zeldzaam: de katholieke priesters die boeken publiceren over theologie… Hoeveel meer gewone protestantse dominees hebben geen werken op hun actief. Daarbij denken we in de eerste plaats aan exegetische werken, zoals deze turf van de Amsterdamse dominee Jan Nieuwenhuis, die een commentaar geschreven heeft op alles wat Johannes geschreven heeft in het Nieuwe Testament: het evangelie, de brieven en de openbaring. Een indrukkwekkende commentaar voor liturgische en niet-liturgisch gebruik. (NN)

J. NIEUWENHUIS, Johannes de Ziener, Kampen (Kok), 2004
969 blz. en 49,9 EUR