Een jaar vol feesten. Oorsprong, geschiedenis en gebruiken van de belangrijkste jaarfeesten

Lauvrijs is geen slechte auteur indien hij over de kerk schrijft, maar als hij het over feesten en gebruiken heeft, is het ronduit verschrikkelijk. Hij schrijft klakkeloos over van verouderde werken. Soms wordt een feest verklaard door gelijkenissen in de verschillende godsdiensten, soms door de Kelten en dat alles naast elkaar. Indien al die kwakzalver-schrijvers zich eens met één feest zouden bezighouden en dat uitpluizen tot op het bot i.p.v. 19de-eeuwse studies over te schrijven, zouden we veel verder geraken dan deze papierverspilling. (ES)

B. LAUVRIJS, Een jaar vol feesten. Oorsprong, geschiedenis en gebruiken van de belangrijkste jaarfeesten, Antwerpen/Rijswijk (Standaard Uitgeverij/Elmar), 2004
352 blz. en 18,95 EUR