Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring

Op een schitterende manier werd een vrij belangrijk handschrift voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het gaat om een bundeling van 25 verhalen in verband met het leven van Maria, geput uit zowel de canonieke als enkele apocriefe evangeliën. Het werk is een belangrijke getuige van laatmiddeleeuwse lekenspiritualiteit. Jaspers heeft het voorbeeldig uitgegeven (met registers en annotaties) en geïllustreerd. (NN)

G. JASPERS, Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring, Hilversum (Verloren), 2003
248 blz. en 23 EUR